28 marca, 2018 r.

UŁ komentuje: Wymieranie gatunków

UŁ komentuje: Wymieranie gatunków

fot. pixabay

Wymieranie gatunków to z jednej strony rzecz naturalna, z drugiej jednak strony to wpływ ludzi, którzy skolonizowali i podporządkowali sobie całą Ziemię. Tempo znikania poszczególnych gatunków diametralnie wzrosło. W Polsce na granicy przetrwania jest ich 45 m.in. wilk, niedźwiedź i ryś. O zjawisku opowiada prof. Michał Grabowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.


Nosorożec biały północy kilka dni temu dołączył do haniebnej listy gatunków, które wymarły. Ostatni samiec tego podgatunku miał na imię Sudan i żył na ziemi 45 lat. Bezpośrednim powodem jego śmierci stała się rozległa infekcja nogi. Źródłem problemów całej populacji natomiast był… człowiek.


- (…) ambasador swojego gatunku, który zostanie zapamiętany za to, ile zrobił by podnieść świadomość zagrożeń, przed którymi stoją nie tylko nosorożce, ale tysiące innych gatunków w obliczu wyginięcia z powodu działalności człowieka – powiedział dyrektor rezerwatu Ol Pejeta o śmierci ostatniego nosorożca w Kenii Richard Vigne.


Z danych WWF wynika, że w ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt na świecie zmniejszyła się o prawie 60%. Obecnie zagrożonych wyginięciem jest aż 61 tysięcy gatunków. Naukowcy wskazują, że mamy do czynienia z szóstym masowym wymieraniem zwierząt, które może objąć również gatunek homo sapiens.


Jakie są powody tak dramatycznego stanu? Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) wyodrębniła główne przyczyny wymierania zwierząt i roślin. Naukowcy doszli do wniosku, że zagrożeniem dla największej liczby gatunków (6241, czyli aż 72 proc. poddanych analizie) jest nadmierna eksploatacja środowiska naturalnego przez człowieka - wyrąb lasów, polowania, połowy oraz zbieractwo. Rolnictwo zagraża 5407 (62 proc.) gatunkom. Na trzecim miejscu wśród zagrożeń dla bioróżnorodności (3014 gatunków) znajduje się urbanizacja. Na czwartym - gatunki inwazyjne i choroby (zagrażają 2298 gatunkom), na piątym - zanieczyszczenie środowiska (1901), na szóstym - zmiany w ekosystemach (1865). Zmiany klimatu, niebezpieczne dla 1688 gatunków (19 proc. przebadanych 8688), znalazły się dopiero na siódmym miejscu zagrożeń dla bioróżnorodności.


O samym zjawisku oraz zagrożonych gatunkach w Polsce opowiada prof. Michał Grabowski z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska:
Więcej o ginących gatunkach -> https://whatismissing.net


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość XXXI Zjazd Ornitologów Ziemi Łódzkiej
Następna wiadomość Doktorat honoris causa dla ks. Adama Bonieckiego