25 września, 2018 r.

UŁ liderem Miniatur NCN

UŁ liderem Miniatur NCN

fot. pixabay

Uniwersytet Łódzki w trwającym naborze ciągłym w konkursie Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 2 zdobył do tej pory najwięcej dofinansowań na badania – łącznie 13. Trafiły do nas fundusze na ponad 10% wszystkich zwycięskich projektów zgłoszonych przez polskie uczelnie wyższe.


13 zwycięskich projektów


Pod koniec sierpnia Uniwersytet Łódzki powiększył swoją pulę projektów badawczych finansowanych z konkursu MINIATURA 2 o kolejnych 8. W rozdaniu na początku sierpnia naukowcy z UŁ uzyskali finansowanie na 5 projektów i kwotę ponad 200 tyś zł, miesiąc później pula powiększyła się o kolejne 150 tyś. Tym samym w ilości pozyskanych grantów wyprzedziliśmy inne polskie uczelnie jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Mikołaja Kopernika.Skąd ten sukces?


- Nauka rozwija się wtedy, gdy stwarza się jej odpowiednie warunki. Jako uczelnia staramy się je stworzyć naszym naukowcom – mówi profesor Elżbieta Żądzińska, Prorektor UŁ ds. nauki.


Uniwersytet Łódzki udziela naukowego wsparcia już na etapie studiów. Każdy student zainteresowany badaniami może się ubiegać o ich dofinansowanie z autorskiego programu uczelni, czyli Studenckich Granatów Badawczych. Procedura aplikacji jest uproszczona, jednak bardzo podobna do tej, którą spotykamy przy ubieganiu się o granty NCN. To oswaja młodych badaczy do ubiegania się później o takie granty jak np. MINIATURA.Ponadto, nasza uczelnia jest jedną z siedmiu uniwersytetów w Polsce, które posiadają prestiżowe logo HR. W praktyce oznacza to wprowadzenie przejrzystego procesu rekrutacji, możliwości rozwoju kariery naukowej, programy wspierające młodych naukowców, stabilność zatrudnienia, pomoc merytoryczną i finansową przy składaniu i rozliczaniu projektów badawczych.


- Otrzymanie przez Uniwersytet Łódzki logo HR jest wyrazem uznania dla konsekwentnego wspierania nauki i badań na naszej uczelni. Sukces w konkursie MINIATURY potwierdza, że idziemy dobrą drogą. Dla mnie jednak najważniejsza jest postawa i zaangażowanie zwłaszcza młodych badaczy. Bez ich pasji i radości uprawiania nauki nic by się nie udało – podsumowuje rektor Żądzińska.W obu dotychczasowych edycjach MINIATURY Uniwersytet Łódzki zdobył fundusze na realizację 52 projektów badawczych.


MINIATURY


Konkurs NCN MINIATURA adresowany jest do młodych naukowców. Warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie tytułu doktora nie dłużej niż 12 lat. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród docelowej grupy pracowników nauki, gdyż procedura aplikowania jest uproszczona i daje możliwość uzyskania środków na działania naukowe osobom, które wcześniej samodzielnie nie kierowały projektami. Na realizację badań można dostać maksymalnie 50 000 złotych. Dotychczas w konkursie MINIATURA 2 naukowcy z UŁ zdobyli ponad 350 000 PLN, co stanowi ponad 8% całej sumy dofinansowań w Polsce.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Materiał źródłowy: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Nagroda im. Kotarbińskiego - znamy nominowane książki!
Następna wiadomość W czym będziemy zawsze lepsi od maszyn?: EFNI z udziałem UŁ