16 lutego, 2018 r.

UŁ nagrodzony za oczyszczanie zbiorników Arturówka

UŁ nagrodzony za oczyszczanie zbiorników Arturówka

fot. UŁ

Naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali prestiżową nagrodę „The Best LIFE projects” za rekultywację zbiorników wodnych w Arturówku. Projekt koordynowany przez Katedrę Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska znalazł się w gronie 10 najlepszych projektów unijnych, które zakończyły się w latach 2016-2017. Teraz powalczy o „Best of the best award”. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w ramach „2018 EU Green Week” 23 maja 2018 w Bluepoint Conference Centre w Brukseli.


Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, przyjaznym środowisku i jednocześnie niedrogim, udało się znaczne poprawić jakość wód w górnej zlewni rzeki Bzury, w której skład wchodzą zbiorniki Arturówka. Hydrobiolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego zbudowali w zbiornikach specjalne instalacje, które efektywnie usuwały zanieczyszczenia wody. W przeszłości próbowano usuwać zanieczyszczenia bezpośrednio z dna zbiorników, jednak metoda ta okazała się mało efektywna.


Budowa instalacji poprzedzona została analizą szans i zagrożeń, a także koncepcją techniczną, z uwzględnieniem warunków środowiskowych. Oprócz samej budowy instalacji w ramach projektu przeprowadzono szkolenia z zarzadzania zasobami wodnymi na terenach miejskich, z których skorzystały jednostki samorządowe.


- Podstawy ekohydrologii sformułowano na Uniwersytecie Łódzkim. Jest to nauka integrująca wiedzę ekologiczną i hydrologiczną, co umożliwia nie tylko dogłębne zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, ale opracowanie nowych metod poprawy stanu środowiska obecnie nazywanych Biotechnologiami Ekologicznymi. Istotą tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie własności ekosystemów jako narzędzia do poprawy stanu środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju. Pierwsze prototypowe rozwiązania biotechnologii ekologicznych wykorzystujące sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne (SSSB) skonstruowano w stacji terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Treście nad Zalewem Sulejowskim w latach 90 - mówi prof. Maciej Zalewski, kierownik Katedry Ekologii Stosowanej WBiOŚ UŁ.


Koordynatorem projektu jest właśnie profesor Maciej Zalewski, kierownikiem natomiast jest dr Tomasz Jurczak (z tej samej jednostki naukowej UŁ). Projekt EH-REK pn: „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” realizowany był w latach 2010-2016. Jego beneficjentami byli również Miasto Łódź oraz Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Finansowany był przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Językowe Targi Pracy na UŁ
Następna wiadomość Ksiądz Adam Boniecki otrzyma doktorat honoris causa UŁ