2 października, 2018 r.

UŁ najskuteczniejszy w pozyskiwaniu grantów NCN

UŁ najskuteczniejszy w pozyskiwaniu grantów NCN

Narodowe Centrum Nauki podsumowało ostatnie pięć lat w obszarze działalności grantowej. Był to czas dużej aktywności dla badaczy z naszej uczelni. W konkursach NCN biorą udział najbardziej renomowane jednostki naukowe i badawcze z naszego kraju – tym bardziej cieszy, że w kategorii uniwersytetów publicznych to właśnie nasza uczelnia może pochwalić się najwyższym wskaźnikiem sukcesu – czyli najkorzystniejszym stosunkiem liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych przez daną uczelnię wniosków – na poziomie 30%. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Warszawski, a trzecie ex aequo zajął Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Wrocławski.


W latach 2013-2017 14 jednostek UŁ złożyło 1353 wnioski, z czego 289 otrzymało finansowanie na kwotę ponad 83 milionów zł. Największe środki w ramach konkursów NCN-u pozyskały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska – 31 mln zł, Wydział Chemii -15 mln zł, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny – 10 mln zł oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej – 8,5 mln zł.


– Polityka naukowa na lata 2016-2020 naszej uczelni przewiduje zintensyfikowanie badań podstawowych i stosowanych w różnych dziedzinach, nie tylko w obrębie nauk przyrodniczych i ścisłych, także w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Wsparcie, o którym wspomniano obejmuje również lepsze przygotowanie pracowników do wnioskowania o projekty badawcze w programach NCN i innych instytucjach. Współpracujemy na bieżąco z ekspertami NCN, prowadzimy regularne spotkania informacyjne, analizujemy recenzje i wyciągamy wnioski. Wspieramy również naukowców, dla których drugim etapem kwalifikacji wniosku, jest bardzo trudna i zaawansowana rozmowa przed członkami komisji NCN - mówi prorektor ds. nauki na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Elżbieta Żądzińska.


Granty pozyskiwane dzięki konkursom Narodowego Centrum Nauki są jednym z wielu źródeł finansowania badań na UŁ. Wśród grantodawców krajowych poza NCN naukowcy UŁ aktywnie pozyskują środki w ramach konkursów organizowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju a także Ministerstwo Zdrowia. Wśród agencji zagranicznych wspierających rozwój nauki na naszej uczelni wymienić należy Komisję Europejską, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Wyszehradzki, Fundusze norweskie i EOG, ESPON czy COST.


Podsumowanie NCN obejmuje dane dotyczące jednostek wnioskujących o granty w konkursach rozstrzygniętych w latach 2013-2017. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat 929 jednostek naukowych i badawczych złożyło do Narodowego Centrum Nauki łącznie prawie 53,4 tys. wniosków, wśród nich 11,7 tys. otrzymało finansowanie na łączną kwotę ponad 5 mld zł. W tym okresie NCN rozstrzygnęło 67 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie, staże podoktorskie oraz inne działania naukowe. Średni współczynnik sukcesu jednostek biorących udział w konkursach to 17 %.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Źródło: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-07-10-wnioskodawcy-w-konkursach-2013-2017

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Kogo chroni ACTA 2?
Następna wiadomość Koncert Orkiestry Uniwersytetu im. Justusa Liebiga w Giessen