5 listopada, 2019 r.

UŁ nauczy policję angielskiego

UŁ nauczy policję angielskiego

fot. Maciej Andrzejewski, Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki i Komenda Miejska Policji w Łodzi poszerzają współpracę. Wydział Filologiczny, w ramach projektu „Otwarta Łódź”, przeszkoli 80 funkcjonariuszy KMP. Zakres szkoleń obejmie komunikację międzykulturową, komunikację z osobami ze słabą znajomością języka polskiego oraz język angielski na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. W zamian funkcjonariusz KMP przeprowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i przepisów prawnych dla cudzoziemców będących uczestnikami projektu.


Wydział Filologiczny UŁ w ramach projektu „Otwarta Łódź” przygotuje przy udziale osoby wskazanej przez Partnera materiały szkoleniowo-dydaktyczne w formie podręczników do nauki języka angielskiego na poziomie podstawowym i zaawansowanym, a także „Rozmówki polsko-angielskie” dla funkcjonariuszy policji.- Chcemy, by osoby z zagranicy, które przyjeżdżają do Łodzi, czuły się tu jak najlepiej. W przypadku problemów często pierwszą grupą kontaktu jest policja, dlatego wspólnie ustaliliśmy, że potrzebne jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych funkcjonariuszy. W opracowaniu materiałów pomagali zarówno policjanci, jak i metodolodzy języka angielskiego. - mówi dr Monika Kopytowska, koordynatorka projektu „Otwarta Łódź”.- Liczymy, że te działania przełożą się na wzrost zaufania do policji. Jeśli ludzie zobaczą, że policja łódzka pomaga cudzoziemcom, wpłynie to również, pozytywnie, na obraz całego miasta - mówi prof. Joanna Jabłkowska, dziekan Wydziału Filologicznego UŁ.- Bezpieczeństwo łodzian i cudzoziemców to nasza wspólna sprawa, nie tylko policji. Z Wydziałem Filologicznym współpracujemy już od dawna i zawsze była to dobra i owocna współpraca. Deklaruję też od razu, że zamierzamy podobne projekty realizować w przyszłości - powiedział Komendant Miejski Policji w Łodzi, insp. Paweł Karolak.Porozumienie podpisano w ramach projektu pn. „Otwarta Łódź”. To projekt realizowany przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Udało się go rozpocząć dzięki uzyskaniu grantu w konkursie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.). Uroczysta inauguracja projektu „Otwarta Łódź” nastąpi 6 listopada, również na Wydziale Filologicznym. Oprócz policji i filologów UŁ wezmą w niej udział przedstawiciele Urzędu Miasta i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.


https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/76562-otwarta-lodz-pomoc-cudzoziemcom-w-codziennych-sprawach-nbsp-nbsp
Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Materiał źródłowy: dr Monika Kopytowska, Wydział Filologiczny UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Pierwszy tropikalny zjazd na UŁ
Następna wiadomość W zgodzie z naturą – nowa książka prof. E. Kobojek