13 maja, 2019 r.

UŁ przyjął program kształcenia 4 Szkół Doktorskich

UŁ przyjął program kształcenia 4 Szkół Doktorskich

fot. Centrum Promocji UŁ

Uniwersytet Łódzki będzie kształcił doktorantów w 4 Szkołach Doktorskich: Nauk Społecznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz BioMedChem. Szkoła Doktorska BioMedChem prowadzona będzie wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk. Na ostatnim posiedzeniu Senatu UŁ władze uczelni przyjęły przedłożone programy kształcenia. Kształcenie doktorantów na nowych zasadach – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – rozpocznie się 1 października 2019 r.

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UŁ umożliwi uzyskanie stopnia doktora w siedmiu dyscyplinach: archeologii, historii, filozofii, językoznawstwie, literaturoznawstwie, nauce o kulturze i religii, nauce o sztuce.


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych z kolei, skupi doktorantów następujących dyscyplin: nauki socjologiczne, ekonomia i finanse, nauki prawne, pedagogika, psychologia, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki o polityce i administracji.


Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych zapewniać będzie kształcenie doktorantów z dyscyplin: informatyki; matematyki; nauk biologicznych; nauk chemicznych; nauk fizycznych, a także nauk o Ziemi i środowisku.


Szkoła Doktorska BioMedChem to nauki biologiczne, nauki medyczne i nauki chemiczne. Będzie prowadzona wspólnie z Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Podpisanie oficjalnego porozumienia pomiędzy jednostkami naukowymi nastąpi w najbliższym czasie.41506084965_62f13f2637_kProgramy Szkół Doktorskich UŁ stwarzają doktorantom możliwość uzyskania kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także trening zawodowy (wzmacnianie warsztatu badawczego oraz podnoszenie kwalifikacji w zakresie pracy dydaktycznej) i rozwój osobisty (kompetencje miękkie, w tym kształcenie umiejętności aktywnego planowania własnej kariery oraz rozwój w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów). Umiejętności te są konieczne nie tylko do pomyślnego zakończenia kształcenia w Szkole Doktorskiej, ale także w rozwoju kariery zawodowej. Jednocześnie programy kształcenia pozwalają realizować badania interdyscyplinarne. Kształcenie we wszystkich szkołach trwa 4 lata.30 kwietnia 2019 roku minął termin, kiedy można było otworzyć przewód doktorski na starych zasadach. Osoby, które zrobiły to przed tym terminem będą miały czas do 31 grudnia 2021 roku żeby zakończyć przewód doktorski, a do 31 grudnia 2023 roku muszą zakończyć studia doktoranckie.


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Materiał źródłowy: Senat UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dzień i Bal Doktorantów UŁ po raz trzeci
Następna wiadomość Zbiórka dla "Domni-Bezdomni" zakończona sukcesem