5 października, 2018 r.

UŁ w czołówce grantobiorców NAWY

UŁ w czołówce grantobiorców NAWY

UŁ otrzyma niemal 750 tys. zł z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Jest to jedno z najwyższych dofinansowań przyznanych w programie.


Program PROM ma na celu stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej. Projekty te będą umożliwiać wzięcie udziału w krótkich wyjazdach szkoleniowych trwających od 5 do 30 dni, których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji i docelowo przyczynią się do poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia i zwiększą mobilność kadr zarówno zakresie wyjazdów przedstawicieli polskich uczelni i instytucji naukowych za granicę, jak i przyjazdów stypendystów do Polski, w tym osób pochodzących spoza UE.


W ramach programu PROM agencja dofinansowuje prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelniach zagranicznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.


Misją NAWA jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Agencja ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.


Spośród 32 wniosków złożonych w ramach naboru do programu PROM, w wyniku oceny formalnej zatwierdzonych do dalszego etapu oceny merytorycznej zostało 30 wniosków. W wyniku oceny merytorycznej na liście umieszczono 30 projektów dofinansowanych na kwotę 19 653 600,83 zł. Budżet projektu wynosi 66 646 516,20 złotych, z czego 56 169 683,85 złotych stanowią środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Źródło: NAWA

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Upalna przyszłość Polski i Europy?
Następna wiadomość Międzynarodowy weekend z UŁ