16 lipca, 2020 r.

UŁ współtworzy Akademickie Centrum Wirusologii

UŁ współtworzy Akademickie Centrum Wirusologii

8 lipca 2020 r. podpisana została umowa konsorcjum z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi powołująca Akademickie Centrum Wirusologii. Nowo powstałe Centrum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, będzie prowadziło badania nad wirusem SARS–CoV-2 oraz innymi typami wirusów, a także wspólnie aplikowało o środki i granty naukowo-badawcze. Inicjatorami zapoczątkowania współpracy byli prof. dr hab. Maciej Borowiec z Zakładu Genetyki Klinicznej UM oraz prof. UŁ dr hab. Katarzyna Dzitko z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.


W marcu br. wspólnymi siłami, w ekspresowym tempie uruchomiliśmy laboratorium wirusologiczne, które wykonuje badania w kierunku koronawirusa. Zdecydowaliśmy się wykorzystać zdobytą wiedzę i rozwinąć współpracę. Choroby wywoływane przez wirusy towarzyszą nam na co dzień. Obecna sytuacja pokazuje, jak bardzo mogą być groźne, nie tylko dla naszego zdrowia. Dlatego musimy nauczyć się jeszcze skuteczniej diagnozować i leczyć – mówi prof. Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.


Mamy doświadczenia zdobyte w ośrodku łódzkim, nie tylko w badaniach diagnostycznych, ale i w pracach naukowych różnych zespół mikrobiologów, genetyków, immunologów infekcyjnych, czy biologów molekularnych i chemików specjalizujących się w chemii biologicznej. Doświadczenia te dotyczą badania wirusów jako patogenów, jak również kwasów nukleinowych i białek je tworzących oraz procesów związanych z przebiegiem zakażenia – dodaje prof. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.


W marcu br. Centralny Szpital Kliniczny wraz z jednostkami naukowo – badawczymi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk w ciągu kilku dni uruchomił laboratorium wirusologiczne. Współpraca przy tym projekcie udowodniła sprawność organizacyjną partnerów i ich wzajemnie uzupełniające się kompetencje. Laboratorium pracuje 12 h na dobę, 6 dni w tygodniu, wykonując dziennie nawet od 400 do 800 oznaczeń na obecność wirusa. Sprzęt, w który zostało wyposażone pochodzi z jednostek naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Biologii Medycznej PAN, Uniwersytetu Łódzkiego, Proteon Pharmaceuticals, BioNanoPark Łódź. Aby móc rozwijać tę współpracę niezbędne będą środki zewnętrzne – granty naukowe, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – wspólnie będzie łatwiej po nie aplikować.


Jako szpital kliniczny staramy angażować się w projekty naukowe. Mamy doskonałą infrastrukturę i ekspertów, a także doświadczenie z realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych np. z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Utworzenie nowoczesnego, interdyscyplinarnego centrum wirusologicznego w kontekście obecnej sytuacji epidemiologicznej wydaje się być szczególnie ważne – podkreśla dr Monika Domarecka, Dyrektor Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.


Pracami Akademickiego Centrum Wirusologii pokieruje Rada Programowa, składająca się z przedstawicieli każdego z partnerów. Rada będzie wyznaczać strategiczne kierunki działalności Centrum, koordynować i kontrolować jego pracę, a także dbać o optymalny poziom współpracy w ramach konsorcjum.


Wirusologia jest jednym z dominujących kierunków badań prowadzonych w Instytucie Biologii Medycznej PAN. W związku z sytuacją epidemiologiczną oraz potrzebami diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2, Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk wsparł organizację i funkcjonowanie Pracowni Wirusów Oddechowych utworzonej w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wirusolodzy, mikrobiolodzy, genetycy i biolodzy molekularni od początku powstania PWO zaangażowali się w wykrywanie zakażeń SARS-CoV-2 u pacjentów z podejrzeniem COVID-19. Współpraca naukowa między Instytutem Biologii Medycznej PAN, Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Medycznym w Łodzi zaowocowała również zawarciem porozumienia, w ramach którego jednostki łódzkie wystąpiły ze wspólnym wnioskiem do Narodowego Centrum Nauki o przyznanie finansowania badań dotyczących koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 – mówi prof. Jarosław Dziadek, Dyrektor Instytutu Biologii Medycznej PAN.


https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/91800-diagnostyka-zakazen-sars-cov-2-z-udzialem-biologow-ulUniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Materiały: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, WBiOŚ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość BISUL – Twoje dziecko zasługuje na najlepsze kształcenie
Następna wiadomość Podróże w czasie - podróże zdrowotne