10 października, 2019 r.

UŁ z nowym Centrum – praktycznie o cyfrowej przyszłości

UŁ z nowym Centrum – praktycznie o cyfrowej przyszłości

fot. Pixabay

Sztuczna inteligencja (AI), Internet Rzeczy (IoT), blockchain, rzeczywistość rozszerzona (AR) i wirtualna (VR) – to tylko niektóre zagadnienia, którymi będzie zajmowało się nowe Centrum Mikser Inteligentnych Technologii (CMIT), powstające na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Transformacja cyfrowa to najważniejszy obecnie megatrend cywilizacyjny, którego konsekwencje, niezależnie od branży, zmieniają krajobraz ekonomiczny i społeczny każdego kraju, współtworząc przestrzeń data economy.


Przyszłość na wyciągniecie ręki


Od poziomu komercjalizacji kolejnych technologii cyfrowych i opartych na nich rozwiązań zależy nasza umiejętność wykorzystania szans, jakie ona za sobą niesie. Dzięki niej przedsiębiorstwa i marki oferują innowacyjne produkty, nowe usługi, realizują nowe metody interakcji z klientem, kreują nowe modele biznesowe, nowe miejsca pracy i zawody. To nie tylko nośne hasła, a przede wszystkim wszechobecny proces. To przyszłość na wyciągnięcie ręki, która dotyczy nas już dzisiaj. Odpowiedzią na to jest nowe Centrum, powołane na Wydziale Zarządzania UŁ. Pomysłodawcą Centrum i jego kierownikiem jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska, jeden z ekspertów uczelni w obszarze technologii cyfrowych oraz ich implikacji w biznesie.Centrum zajmie się badaniami i analizą nad dynamiką technologii, jak AI, IoT czy AR oraz możliwościami ich wykorzystania i predykcją przyszłych zdarzeń. Będzie również podejmowało szereg działań ukierunkowanych na propagowanie idei transformacji cyfrowej i związanych z nią inteligentnych technologii oraz przełamywaniem stereotypów z nimi związanych, wpisując się w główne założenia strategii UE dotyczącej Jednolitego Rynku Cyfrowego i krajowych strategii na rzecz wdrażania tych technologii.http://www.outsourcingportal.eu/pl/transformacja-c...Wymiar humanistycznySzczególna uwaga zostanie przy tym poświęcona aspektom technologii cyfrowych w wymiarze humanistycznym (Homo Cyber kontra Homo Roboticus) oraz charakteru interakcji między nim a technologią (Human-to-Machine, Machine-to-Human), z uwzględnieniem problematyki Digital Ethics.W najbliższą sobotę 5 października eksperci z nim związani porozmawiają na Wydziale Zarządzania UŁ, w ramach seminarium „Human & Digital Technolgies”, o tym jak wgląda polski digital dream i kultura innowacji w cyfrowym świecie (http://seminarium.wz.uni.lodz.pl).W Radzie Programowej Centrum znalazły się takie firmy jak: Cybercom, Digital Workforce, Digital Teammates, Enigma Pattern, a także niezależni eksperci związani między innymi z programem Startup Spark.https://forumakademickie.pl/news/centrum-mikser-in...Digital RadarDziałania podejmowane przez CMIT będą ukierunkowane zarówno na sektor biznesowy, jak i studentów. Wśród szeregu deklarowanych działań znalazły się m.in.: publikacje, sympozja, debaty, meetupy, webinaria, podcasty, a także szkolenia z zakresu technologii cyfrowych realizowane metodą tradycyjną i za pośrednictwem Internetu. Ciekawym projektem Centrum może okazać się Digital Radar będący corocznym podsumowaniem roku uwzględniającym predykcję trendów w zakresie transformacji cyfrowej, a także roczny projekt mentorski dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ.Centrum Mikser Inteligentnych Technologii ma szansę wykreować przestrzeń współpracy i wzajemnych inspiracji świata nauki i biznesu, poprzez zdolność do „miksowania” różnorodnych technologii, branż i doświadczeń. Skupiając niezależnych ekspertów, reprezentujących różne branże i firmy stwarza możliwość kompleksowego spojrzenia na poszczególne technologie cyfrowe oraz ich konsekwencje, w ujęciu międzynarodowym i krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego, jako cyfrowego centrum Polski.
Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst źródłowy: Agnieszka Wołowiec, Wydział Zarządzania UŁ


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Welcome to UL! – powitania za nami
Następna wiadomość BioNinja Challenge 2019 na UŁ