25 października, 2017 r.

Uniwersyteckie LO z najwyższym przyrostem wiedzy

Uniwersyteckie LO z najwyższym przyrostem wiedzy

fot. UŁ

Publiczne LO Uniwersytetu Łódzkiego daje swoim uczniom największy przyrost wiedzy w Łodzi – wynika z najnowszych danych opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną podlegającą Ministerstwu Edukacji Narodowej.


W uproszczeniu oznacza to, że szkoła przy ul. Pomorskiej 161 przygotowuje najlepiej do egzaminów końcowych. O sukcesie poinformował Dziennik Łódzki.


Metoda zastosowana w badaniu to jeden z dwóch podstawowych sposobów określania wydajności nauczania w polskich szkołach. Edukacyjna Wartość Dodana polega na porównaniu wyników egzaminacyjnych uczniów „na wejściu” z tymi „na wyjściu”, czyli na egzaminach końcowych.


Publiczne Liceum Ogólnokształcące UŁ wyprzedziło kolejno: placówkę licealną Politechniki Łódzkiej, XII LO i I Liceum Ogólnokształcące. Łączny wynik punktów, jaki udało się osiągnąć w kategoriach humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej wynosi 7,2. Tylko trzem łódzkim szkołom udało się osiągnąć w tym rankingu poziom 7 lub wyższy.


Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego działa od 2009 roku. Od 2011 nosi imię Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Kształci i wychowuje obecnie ponad 300 uczniów, w 12 oddziałach przygotowujących do podjęcia studiów zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami każdego ucznia. W ofercie edukacyjnej znajdują się 26 osobowe klasy: nauk humanistycznych, nauk społecznych (elementy pracy metodą projektów), nauk ścisłych oraz chemii i nauk o życiu (powołana we współpracy z Uniwersytetem Medycznym).

Poprzednia wiadomość Zmiany klimatu to realne zagrożenie?
Następna wiadomość UŁ komentuje: Góra lodowa – co można w niej znaleźć?