29 czerwca, 2017 r.

Uniwersytet Łódzki i Santander Universidades – stała współpraca

Uniwersytet Łódzki i Santander Universidades – stała współpraca

fot. UŁ; (od lewej) Dariusz Majka, dyrektor Regionu Bankowości Oddziałowej, Mariusz Chojnacki, dyrektor ds. Sektora Publicznego, Karolina Lipa-Michalec, menedżer Placówki Relacyjnej, Tomasz Mielniczuk, dyrektor Departamentu Santander Universidades, prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ, dr Dariusz Koperczak, dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami UŁ

29 czerwca 2017 r., prof. Antoni Różalski, Rektor UŁ i Tomasz Mielniczuk, Dyrektor Departamentu Santander Universidades, podpisali umowę o stałej współpracy pomiędzy instytucjami.


Porozumienie dotyczy m. in.: wsparcia przez Santander Universidades projektów rozwojowych dla studentów UŁ, w tym przyznawania stypendiów dla studentów i najlepszych kandydatów na studia; wspierania udziału studentów UŁ w programach globalnych organizowanych w ramach sieci uczelni partnerskich Santander Universidades; organizowania staży i praktyk; rozwoju nowych technologii, wspierających obsługę studentów i poprawiających jakość usług, świadczonych na ich rzecz.


- Cieszę się, że możemy podpisać umowę na stałą współpracę. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego współdziałania i wdzięczni za pomoc we współfinansowaniu i finansowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością studentów. A nasi studenci interesują się działalnością naukową nie tylko w ramach kół naukowych, ale także w ramach indywidualnych projektów. Właśnie dzięki współpracy z Santander Universidades mamy możliwość wspomóc studentów indywidualnymi grantami badawczymi. Lista laureatów tego programu wkrótce zostanie ogłoszona – powiedział prof. Antoni Różalski.


Santander Universidades to jedyna organizacja tak kompleksowo i wielowymiarowo zajmująca się współpracą świata biznesu i świata nauki, w skali globalnej i lokalnej. Od ponad 20 lat Santander Universidaes dba o rozwój szkolnictwa wyższego na świecie poprzez finansowanie badań i wspieranie projektów akademickich z zakresu nowych technologii i przedsiębiorczości.


- To jest kulminacyjny moment naszej współpracy, która do tej pory sprawdziła się na wielu płaszczyznach. Santander Universidades silnie promuje cztery elementy, które wpisują się również w działalność uczelni. Są to: umiędzynarodowienie, innowacyjność i przedsiębiorczość, poprawa wskaźnika zatrudnialności oraz cyfryzacja i digitalizacja – powiedział Tomasz Mielniczuk.


W Polsce program ten jest realizowany od 2011 roku przez Bank Zachodni WBK. Uniwersytet Łódzki uczestniczy w nim od 2012 r. i od tego czasu jest jedną z ponad 50 polskich i 1.200 uczelni na świecie, wchodzących w skład sieci Santander Universidades. Program jest skierowany do pracowników naukowych i administracyjnych, doktorantów, absolwentów oraz studentów, a jego nadrzędnym celem jest rozwiązywanie problemów polskiej nauki.


W 2015 roku na Wydziale Zarządzania rozpoczęła działalność placówka relacyjna, której zadaniem jest budowa relacji ze studentami poprzez współpracę z kołami naukowymi oraz wspieranie wartościowych projektów i inicjatyw studenckich. Tylko w roku 2017 Santander Universidades ufundował specjalne stypendia w wysokości 2.500 zł każde dla 37 studentów Uniwersytetu Łódzkiego, którzy wyróżniają się wyjątkową aktywnością w pracy na uczelni a także poza nią.

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Studenci UŁ nagrodzeni przez Wicepremiera Jarosława Gowina
Następna wiadomość Sukces I edycji programu Studenckie Granty Badawcze