13 lipca, 2017 r.

Uniwersytet Łódzki – prężna naukowo uczelnia Polski Centralnej

Uniwersytet Łódzki – prężna naukowo uczelnia Polski Centralnej

fot. pixabay.com

Jak radzi sobie w świecie nauki duży, publiczny uniwersytet, który tworzą, w znacznej mierze, wydziały humanistyczne? Po analizie statystyk Narodowego Centrum Nauki (NCN) – krajowej agencji finansującej rozwój badań podstawowych, okazało się, że UŁ radzi sobie więcej niż dobrze. Choć w ostatnich latach nauki humanistyczne nie znajdowały się w głównym nurcie finansowania, a w zestawieniach mówiących o nauce i badaniach figurują zazwyczaj nauki ścisłe i medyczne, komercjalizacja i wdrożenia, poniższe dane wskazują na odmienny trend.


W roku 2016 NCN zakwalifikowało do realizacji w Uniwersytecie Łódzkim o 19% więcej wniosków niż w roku 2015 (56/2016, 41/2015) . Na ten cel przekazano uczelni o 36% więcej środków finansowych na realizację grantów niż w roku 2015. Jednocześnie wskaźnik sukcesu uczelni wzrósł o 10% (z 14% w 2015 na 24% w 2016), co oznacza, że poprawiła się jakość wniosków składanych do oceny; wskaźnik sukcesu określa stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania, do liczby wniosków złożonych.


Warto zauważyć, że badania prowadzone na Uniwersytecie Łódzkim, podobnie jak na innych dużych, tradycyjnych uniwersytetach, to przede wszystkim badania podstawowe prowadzone w szerokim zakresie dziedzin naukowych od humanistyki, poprzez nauki społeczne, nauki o życiu, po nauki ścisłe.


Uniwersytet Łódzki wypada jeszcze lepiej w odniesieniu do danych z ostatnich 6 lat. Uczelnia zajmuje pierwsze miejsce w województwie łódzkim pod względem liczby wniosków zakwalifikowanych do finansowania przez NCN - 311 (Politechnika Łódzka - 191 wniosków, Uniwersytet Medyczny - 144 wnioski). Oznacza to, że Uniwersytet realizuje aż 40% wszystkich projektów finansowanych przez NCN w województwie łódzkim na łączną kwotę prawie 88 mln zł. Uniwersytet Łódzki zajmuje tym samym drugie miejsce w województwie pod względem kwoty przeznaczonej przez NCN na finansowanie projektów (Politechnika Łódzka ponad 94 mln zł., Uniwersytet Medyczny – ponad 70 mln zł.)


Jaki jest przepis na sukces?


- Doszliśmy do wniosku, że nasi naukowcy potrzebują dodatkowego wsparcia, w postaci, nowoczesnego, uczelnianego Centrum Nauki, które zostało powołane na początku bieżącego roku kalendarzowego - mówi prorektor ds. nauki na Uniwersytecie Łódzkim, profesor Elżbieta Żądzińska. - Polityka naukowa na lata 2016-2020 w uczelni przewiduje zintensyfikowanie badań podstawowych i stosowanych w różnych dziedzinach, nie tylko w obrębie nauk przyrodniczych i ścisłych, także w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Wsparcie, o którym wspomniano obejmuje również lepsze przygotowanie pracowników do wnioskowania o projekty badawcze w programach NCN i innych instytucjach. Współpracujemy na bieżąco z ekspertami NCN, prowadzimy regularne spotkania informacyjne, analizujemy recenzje i wyciągamy wnioski. Wspieramy również naukowców, dla których drugim etapem kwalifikacji wniosku, jest bardzo trudna i zaawansowana rozmowa przed członkami komisji NCN - dodaje profesor Żądzińska.


- Uniwersytet Łódzki to przede wszystkim uczelnia badawcza – puentuje pani prorektor.

Dane źródłowe: https://www.ncn.gov.pl/statystyki/

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość Studentka UŁ nową przewodniczącą Erasmus Student Network Polska
Następna wiadomość Życie na Marsie? Doktoranci z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ na zawodach łazików marsjańskich