27 listopada, 2018 r.

UŁ rozpoczyna współpracę z Ambasadą Republiki Serbii w RP

UŁ rozpoczyna współpracę z Ambasadą Republiki Serbii w RP

Wikimedia Commons

Przegląd kina serbskiego, nowa seria wydawnicza UŁ czy wyjazdy studenckie do Serbii były przedmiotem rozmów pomiędzy Ambasadorem Republiki Serbii w RP – panem Nikolą Zurovacem, Radcą Minister Ambasady – panią Vladaną Bogetić i przedstawicielami władz Uczelni, Wydziału Filologicznego oraz łódzkiej slawistyki. Uczestnicy spotkania dyskutowali o ciekawych inicjatywach uniwersyteckich, których realizacja jest zaplanowana na najbliższe lata.


Wśród planów należy wspomnieć o powołaniu na Uniwersytecie Łódzkim serii wydawniczej, w której publikowane mają być przekłady na język polski i angielski ważniejszych dzieł najnowszej literatury pięknej słowiańskich krajów bałkańskich. Inicjatywa ta ma nawiązywać do serii wydawniczej „Biblioteka Jugosłowiańska”, która ukazywała się w Łodzi w latach 70.-90. XX wieku (a przed wojną seria o takiej samej nazwie wydawana była w Warszawie). – wyjaśnia dr hab. Ivan Petrov, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej.


Innym pomysłem jest zorganizowanie przez pracowników łódzkiej filologii przeglądu filmów serbskich w ramach jednej z kolejnych edycji odbywającego się w Łodzi festiwalu „Cinergia” (Forum Kina Europejskiego). Inicjatywy spotkały się z dużym zainteresowaniem ambasadora, który zadeklarował również swoje wsparcie w sprawach organizacji wyjazdów studenckich na studia częściowe lub kursy językowe do Serbii, czy wzbogacenia księgozbioru biblioteki Wydziału Filologicznego o nowe podręczniki i inne pomoce dydaktyczne.


Współczesna filologia słowiańska istnieje na UŁ od 1995 roku, ale jej początki sięgają końca lat 40. i początku lat 50. XX wieku, kiedy wykładano na Uniwersytecie Łódzkim m.in. język serbsko-chorwacki. Obecnie studia slawistyczne na UŁ skupione są przede wszystkim na Słowiańszczyźnie Południowej i regionie Bałkanów. Od końca lat 90. regularnie otwierane są grupy z językiem serbskim jako jednym z wiodących. Absolwenci i studenci starszych roczników łódzkiej slawistyki (a także lingwistyki dla biznesu, gdzie pracownicy Katedry Filologii Słowiańskiej również od kilku lat prowadzą zajęcia) z łatwością znajdują pracę w firmach, gdzie potrzebna jest znajomość języka serbskiego i innych języków południowosłowiańskich, których mogą uczyć się na UŁ. Poza działalnością naukową, wykładowcy i studenci łódzkiej slawistyki od lat aktywnie włączają się także w poświęcone Słowiańszczyźnie wydarzenia kulturalne i edukacyjne organizowane w naszym mieście (wystawy, publikacje czasopism kulturalnych, koncerty).


Podczas swojej wizyty w Łodzi ambasador otworzył w Klubie Nauczyciela wystawę Vuk Stefanović Karadžić i jego współcześni, zorganizowaną przez Katedrę Filologii Słowiańskiej oraz Klub Nauczyciela, poświęconą XIX-wiecznemu serbskiemu uczonemu i pisarzowi, reformatorowi cyrylicy, twórcy pierwszego słownika języka serbskiego, którego pierwsze wydanie ukazało się dwieście lat temu.


Po rozmowach w rektoracie i otwarciu przez Ambasadora wystawy w Klubie Nauczyciela, odbyło się spotkanie integracyjne studentów filologii słowiańskiej uczących się języka serbskiego, słoweńskiego i bułgarskiego oraz studentów lingwistyki dla biznesu uczących się języka chorwackiego. W spotkaniu wzięli udział także absolwenci oraz obecni i byli wykładowcy Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ. Studenci przygotowali prezentacje o Serbii, Słowenii, Bułgarii i Chorwacji oraz konkursy związane z wiedzą o Bałkanach. Oczywiście, nie obyło się bez poczęstunku bałkańskiego, przygotowanego przez wykładowców i studentów.


Wystawę Vuk Stefanović Karadžić i jego współcześni można obejrzeć w najbliższych tygodniach w Klubie Nauczyciela w Łodzi (Piotrkowska 137/319).


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych i ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/


Tekst:

Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Nagroda im. prof. T. Kotarbińskiego dla prof. Andrzeja Friszke
Następna wiadomość II Uniwersytecki Dzień Różnorodności