22 lutego, 2021 r.

UŁ z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

UŁ z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”

Uniwersytet Łódzki jako jedyna szkoła wyższa w kraju znalazł się w gronie pracodawców, którzy otrzymali certyfikat „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” za 2020. Wyróżnienie przyznawane jest firmom, które szanują prawa pracowników oraz prowadzą u siebie dialog społeczny. Uniwersytet Łódzki otrzymał certyfikat już po raz drugi, poprzednio w 2016 r.


Komisja Certyfikacyjna XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” dokonała oceny nadesłanych wniosków, zgodnie z celami i zasadami określonymi w Regulaminie przyznawania przez NSZZ ,,Solidarność” Certyfikatu ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.


W wyniku oceny kryteriów, Komisja Certyfikacyjna postanowiła przyznać certyfikaty w roku 2020 dwudziestu pracodawcom z terenu całej Polski. Pełna lista wyróżnionych pracodawców dostępna na stronie.


Konkurs organizowany jest przez NSZZ „Solidarność” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Promuje pracodawców, którzy wyróżniają się w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. To jedyny taki konkurs, w którym kandydatów do nagrody zgłaszają sami pracownicy zrzeszeni w związku zawodowym „Solidarność”.


Wyróżnienie to jest uhonorowaniem wzorowej, wieloletniej współpracy władz Uniwersytetu Łódzkiego ze związkami zawodowymi.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Dzień Nauki Polskiej - życzenia Rektor UŁ
Następna wiadomość Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem!