3 stycznia, 2018 r.

Uproszczone zasady korzystania z bibliotek UŁ

Uproszczone zasady korzystania z bibliotek UŁ

fot. BUŁ

Od dnia 1 stycznia 2018 r. nastąpiła zmiana warunków udostępniania zbiorów z księgozbiorów bibliotek wydziałowych, tworzących z Biblioteką UŁ wspólny system biblioteczno – informacyjny. Ujednolicono zasady wypożyczania zbiorów (z wyjątkiem kolekcji specjalnych) z bibliotek wydziałowych przez pracowników i studentów spoza wydziału macierzystego. W każdej z bibliotek wydziałowych społeczność akademicka może wypożyczać - 2 egzemplarze na okres 2 tygodni (niezależnie od liczby wypożyczeń w BUŁ i w swojej bibliotece wydziałowej).


Czytelnicy zyskali możliwość zamawiania książek z bibliotek wydziałowych (innych wydziałów niż macierzysty) poprzez wspólny system biblioteczno – informatyczny Symphony.Uproszczono również procedury związane z zapisem do bibliotek UŁ. Czytelnik wypełnia obecnie Oświadczenie użytkownika systemu biblioteczno-informacyjnego wyłącznie w jednej z bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UŁ.


Zmodyfikowano formalności związane z rozliczeniem pracownika / studenta z Uczelnią (karta obiegowa). Rozliczenie z bibliotekami będzie odbywało się centralnie – w Bibliotece UŁ.

Poprzednia wiadomość UŁ komentuje: Zamach w Egipcie - tło dramatu
Następna wiadomość Inauguracja - Centrum Innowacji Społecznych