22 września, 2017 r.

Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją

Wyjątkowe studia „Menedżer bezpieczeństwa CBRN” we współpracy z Policją

fot. CBRN

Na Uniwersytecie Łódzkim uruchomiono interdyscyplinarne studia podyplomowe z zakresu CBRN (tematyki zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych, nuklearnych oraz związanych z materiałami wybuchowymi), dla kadry kierowniczej instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Jest to rezultat wielopłaszczyznowej, dobrej współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Komendą Główną Policji.


Program jest finansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach międzynarodowego projektu „Support for European Union action in the field of CBRN security managers education” z funduszy Internal Security Fund – POLICE.


W Polsce są to jedyne studia podejmujące tematykę różnego typu zagrożeń; w skali europejskiej podobny kurs realizowany jest tylko we Włoszech.


Program studiów jest prowadzony we współpracy z: Komendą Główna Policji, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii, Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii oraz Międzynarodowym Instytutem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ze Słowacji.


W listopadzie br. rozpocznie się pierwsza edycja studiów dla dwóch grup słuchaczy. Pierwszą grupę stanowić będą funkcjonariusze Polskiej Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz innych instytucji państwowych związanych ze zwalczaniem tego typu zagrożeń. Druga grupa to osoby związane z bezpieczeństwem wewnętrznym pochodzące z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Liczba zgłoszeń w ramach prowadzonej rekrutacji wielokrotnie przekroczyła planowaną liczbę uczestników.


Ukończenie kursu pozwoli uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości potencjalnego zagrożenia oraz schematów postępowania przez osoby odpowiedzialne za koordynowanie działań w środowisku CBRN, co może znacząco ograniczyć straty zarówno w ludności cywilnej jak i wśród osób biorących udział w akcji ratunkowej. Prawidłowe rozpoznanie zagrożenia pozwoli na jego właściwą neutralizację oraz ograniczenie ryzyka jego rozprzestrzenienia poza strefę skażoną.


Część biologiczna studiów zostanie przeprowadzona przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W tej części zaplanowane są bloki tematyczne związane z zagadnieniami z Toksykologii, Mikrobiologii, Genetyki, jak również praktyczne zajęcia z metod detekcji materiału biologicznego. Praktyczne zajęcia zostaną przeprowadzone przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.


Część chemiczna i radiologiczna zostanie przeprowadzona przez Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii. W tej części planowane są bloki tematyczne związane z bojowymi środkami trującymi, toksycznymi środkami przemysłowymi, detekcją toksycznych środków chemicznych, detekcją promieniowania jonizującego oraz dekontaminacją ludzi i sprzętu.


Tematy związane z działaniami sapersko-pirotechnicznymi zostaną przeprowadzone w Międzynarodowym Instytucie Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego na Słowacji.


Procedury antyterrorystyczne, zarządzanie służbami na miejscu zdarzenia CBRN oraz praktyczne ćwiczenia w środowisku ataku terrorystycznego z czynnikiem CBRN zostaną przeprowadzone przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wraz z ekspertami z Uniwersytetu Łódzkiego.


Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie będzie odpowiedzialna za zajęcia związane z zarządzaniem kryzysowym, międzynarodowymi aspektami prawnymi dotyczącymi CBRN-E oraz zabezpieczeniem i zbieraniem dowodów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia CBRN-E.


Więcej informacji na temat projektu i studiów podyplomowych można znaleźć na stronie www.secbrnure.uni.lodz.pl.


Kolejnym elementem współpracy Uniwersytetu Łódzkiego z Polską Policją jest projekt CBRN-POL koordynowany przez Uniwersytet Łódzki. Celem projektu jest opracowanie programu szkoleniowego z zakresu zagrożeń CBRN dla oficerów policji (Development of CBRN training programme for police officers ) – program Erasmus+ Strategic Partnership.


Projekt CBRN-POL jest realizowany przez 36 miesięcy przez konsorcjum złożone z Uniwersytetu Łódzkiego – koordynator projektu, Komendę Główną Policji, Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Belgijskiego Centrum Badań Jądrowych (Belgian Nuclear Research Centre – SCK CEN) oraz Centrum Promocji Badań i Rozwoju Technologii Edukacyjnych (Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology).


Informacje na temat programu znajdują się na stronie: www.cbrn-pol.uni.lodz.pl

Materiał źródłowy: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji

Poprzednia wiadomość 19 Explorers Festival
Następna wiadomość Znamy nominowanych do nagrody im. prof. T. Kotarbińskiego