9 stycznia, 2019 r.

Wynalazek na medal

Wynalazek na medal

fot. Pixabay

Dotychczas komponenty odpadowe blistrów farmaceutycznych były odzyskiwane w bardzo małym stopniu – głównie ze względu na trudności w oddzieleniu substancji je tworzących. Jednak to może się zmienić dzięki innowacyjnej metodzie recyklingu opracowanej przez naukowców z UŁ, która została doceniona na Międzynarodowych Targi Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018.


Mniej odpadów i odzyskanie aluminium oraz PCW


Wynalazek opracowany przez naukowców z Wydziału Chemii UŁ pod przewodnictwem prof. Marka Zielińskiego został wyróżniony podczas Międzynarodowych Targów Wynalazczości i Projektowania KIDE 2018 w Kaohsiung (Tajwan), na których otrzymał złoty medal oraz nagrodę specjalną (Toronto - Canada International Society of Innovation and Advanced Skills). Dzięki tej metodzie można zagospodarować duże ilości blistrów, zmniejszyć pozyskiwanie aluminium w inny sposób oraz uchronić środowisko naturalne przed trudnodegradowalnym tworzywem PCW.


Technologia polega na tym, że blistry posegregowane według koloru PCW oraz zmielone do odpowiedniej granulacji, umieszcza się w prototypowym zbiorniku (według konstrukcji zespołu projektowego) hermetycznie zamykanym. Do zbiornika dozuje się substancję ciekłą, rozdzielającą komponenty blistrów. W prototypowym zbiorniku następuje rozdzielenie komponentów na zasadzie różnicy gęstości, po czym wyjmuje się rozdzielone komponenty: tworzywo PCW z górnej warstwy oraz aluminium z dolnej warstwy i kieruje do suszenia powietrznego, nie mieszając tworzywa PCW z aluminium. W prototypowym urządzeniu rozdzielającym blistry zaproponowano dodatkowo urządzenie mieszające tzw. talerzowe (nie powodujące wznoszenia się warstw), przyśpieszające sedymentację aluminium.


Zaletą przedstawionej metody jest to, że z dużej ilości materiałów odpadowych oraz także nieużywanych, pochodzących bezpośrednio z produkcji, a wycofanych z produkcji ze względu na stwierdzone zakażenie bakteriologiczne, po procesie recyklingu blistrów powstają pełnowartościowe dwa produkty (polichlorek winylu - PCW i aluminium - Al), które można dalej wykorzystać, a przedstawiony proces technologiczny jest bezodpadowy.


Autorami wynalazku są naukowcy z Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Wydziału Chemii UŁ: prof. UŁ dr hab. inż. Marek Zieliński, dr Ewa Miękoś, prof. UŁ dr hab. Sławomira Skrzypek i dr Dominik Szczukocki.


Projekt powstał, ponieważ rozwiązaniem problemu, przy pośrednictwie CTT UŁ, była i jest zainteresowana firma GEBAKO z Łodzi. Również ta firma była dostarczycielem materiału odpadowego do prób laboratoryjnych według opracowanej metody. Uwzględniając satysfakcjonujące nas rezultaty badań opracowanej technologii separacji blistrów złożono w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek p.t. „Sposób separacji komponentów odpadowych blistrów farmaceutycznych”. Złożono również w Urzędzie Patentowym RP wniosek o udzielenie patentu na wynalazek p.t." Zbiornik do separacji komponentów blistrów farmaceutycznych", który jest uzupełnieniem technologii separacji blistrów farmaceutycznych. – mówi prof. prof. UŁ dr hab. inż. Marek Zieliński.


Projekt pt. "Sposób separacji komponentów odpadowych blistrów farmaceutycznych" (A method of separation of waste components of pharmaceutical blisters), jest finansowany z projektu "Inkubator Innowacyjności +" (W_12_UŁ, uchwała nr 30/2017/PII+ z dnia 16.11.2017 r.) i realizowany przez Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/Źródło: prof. UŁ dr hab. inż. Marek Zieliński

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ zwycięża w konkursie NCBR!
Następna wiadomość 7. Noc Biologów na WBiOŚ UŁ