11 lutego, 2020 r.

Wyróżnienie dla dr hab. Katarzyny Dośpiał-Borysiak

Wyróżnienie dla dr hab. Katarzyny Dośpiał-Borysiak

graf. UŁ

Książka łódzkiej badaczki Polityka klimatyczna państwa. Norweska droga do zrównoważonego rozwoju została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej.


Publikacja wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego stanowi pierwsze na polskim rynku tak kompleksowe studium definiujące politykę klimatyczną i jednocześnie ukazujące jej realizację na konkretnym przypadku. Przykład Norwegii jest o tyle istotny, że choć gospodarka tego państwa opiera się na przemyśle wydobywczym, to jednocześnie kraj ten – w trosce o klimat – przyjmuje dalekosiężną politykę redukcji emisji dwutlenku węgla.


Łódzka badaczka jako pierwsza polska politolog tak dokładnie definiuje, nie tylko zjawisko polityki klimatycznej, ale również przedstawia jej podstawowe cele i sposoby ich realizacji. Posiłkując się dorobkiem Norwegii, przedstawia praktyczne rozwiązania wprowadzane przez rząd tego państwa. Przykładem może być aktywne wspieranie elektromobilności poprzez państwowe dopłaty na zakup samochodów elektrycznych, czy zniżki parkingowe dla ich posiadaczy. Równie ważnych rozwiązaniem, przywoływanym przez autorkę, jest przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, co pozwala na aktywne zapobieganie postępującym zmianom klimatu.


Przykład Norwegii jest też ważny, ponieważ – jak akcentuje badaczka – mimo różnic w podejściu największych sił politycznych w tym kraju, efekty przez nie osiągane są zbliżone, prowadząc do aktywnej realizacji polityki zrównoważonego rozwoju.


Publikacja wpisuje się w aktualną refleksję dotyczącą powstrzymania postępujących zmian klimatu. W tym kontekście fundamentalny jest przekaz książki Katarzyny Dośpiał-Borysiak, zgodnie z którym to państwo jest głównym graczem, który, poprzez implementację rozwiązań polityki klimatycznej może w sposób najbardziej efektywny powstrzymać postępujące globalne ocieplenie.


Konkurs im. Prof. Czesława Mojsiewicza dąży do popularyzacji wiedzy z zakresu politologii nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również globalnym, wyróżniając najbardziej innowacyjne i rzetelne opracowania naukowe. Jednocześnie wspomniana inicjatywa popularyzuje sylwetkę prof. Czesława Mojsiewicza – wybitnego politologa i wojskowego. Organizatorem konkursu jest Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Gala finałowa "Projektowania zespołowego" z Fujitsu
Następna wiadomość Kuba Rozpruwacz na UŁ - XVII Spotkanie z Kryminalistyką