10 września, 2020 r.

Wyróżnienie dla dra M. Piątkowskiego z UŁ

Wyróżnienie dla dra M. Piątkowskiego z UŁ

fot. WPiA UŁ

Rozprawa doktorska z 2019 roku dra Mateusza Piątkowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UŁ otrzymała wyróżnienie w XXII edycji Konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego organizowanego przez Polski Czerwony Krzyż. Serdecznie gratulujemy!


- Jest dla mnie wielkim zaszczytem otrzymać wyróżnienie w Konkursie imienia Profesora Remigiusza Bierzanka, znamienitego uczonego prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego, który zaraz po wojnie tworzył Katedrę Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, w której aktualnie pracuję. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu – komentuje wyróżnienie dr M. Piątkowski.


Rozprawa „Współczesna wojna powietrzna w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych” jest przedstawieniem problemu odnoszącego się do zjawiska wojny powietrznej i jej aspektu prawnomiędzynarodowego. Wielki rozwój techniki lotniczej i doktryny lotniczej nie współgrał z rozwiązaniami prawnymi, prowadząc m.in do tragedii bombardowań lotniczych w okresie II wojny światowej. Celem pracy było przedstawienie ewolucji rozwiązań normatywnych, począwszy od XIX wieku, a skończywszy na zagadnieniach współczesnych związanych z urządzeniami bezzałogowymi oraz autonomicznymi.


Konkurs prac licencjackich, magisterskich i doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka jest prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk i powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub podyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Miasto współtworzone – strategia Prof. R. Kozielskiego dla Łodzi
Następna wiadomość Debiut literacki doktorantki UŁ