Zwinne Zarządzanie w świecie VUCA - nowe studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UŁ

Żyjemy w świecie dynamicznych, a czasami wręcz burzliwych zmian, które, jak pokazała pandemia, trudno jest przewidzieć. Liderzy organizacji na wszystkich szczeblach zarządzania stanęli w obliczu wyzwań, wynikających z konieczności funkcjonowania i podejmowania szybkich decyzji w otoczeniu o dużej zmienności (Volatility), niepewności (Uncertainty), złożoności (Complexity) i niejednoznaczności (Ambiguity). Świat VUCA stał się faktem. Dotychczasowa wiedza i zebrane doświadczenia często okazują się już niewystarczające, by działać skutecznie i efektywnie. Odpowiedzią na te wyzwania są najnowsze studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania UŁ - Zwinne Zarządzanie w Świecie VUCA.

Umiejętność budowania pożądanej pozycji rynkowej w świecie VUCA wymaga przejścia ku zwinnemu zarządzaniu opartemu na kompetencjach przyszłości. Współczesne organizacje potrzebują bowiem silnych i kreatywnych liderów na wszystkich szczeblach zarządzania, którzy w obliczu tak dużej zmienności otoczenia rynkowego z jednej strony potrafią reagować bardzo elastycznie, z drugiej konsekwentnie realizować zakładane cele. Inspirują i angażują zarówno swoich pracowników, jak i partnerów biznesowych, w skuteczny sposób przystosowując się do nowych warunków rynkowych. Są wizjonerami, którzy szansę na rozwój organizacji widzą we współpracy ze swoimi zespołami i aktywnym współtworzeniu akceptowanych wartości. Empatyczni i autentyczni w sposób odpowiedzialny budują kulturę organizacyjną otwartą na zmiany.   

Głównym celem nowych studiów podyplomowych jest rozwój tzw. kompetencji przyszłości liderów. Program został oparty na najnowszym modelu Learning Agility, zgodnie z którym słuchacze poruszać się będą w obrębie 5 obszarów: 

  • Mental agility – umiejętność krytycznej oceny sytuacji i rozwiązywania problemów w sposób niekonwencjonalny i unikatowy 
  • People agility – umiejętność budowania relacji z osobami o odmiennych preferencjach, umiejętność zarządzania trudnymi, niejednoznacznymi sytuacjami w celu konsolidacji i wspólnej aktywności 
  • Change agility – umiejętność zarządzania ludźmi w stale zmieniających się warunkach oraz radzenia sobie z poczuciem dyskomfortu w związku z doświadczaną zmianą 
  • Results agility – dostarczanie wyników w pierwszych terminach poprzez odpowiednie inspirowanie innych i budowanie zaufania do siebie 
  • Self-awareness – umiejętność autorefleksji lidera oraz zdefiniowania swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju, świadomość wpływu własnego zachowania na inne osoby 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach słuchacze rozwiną kompetencje zarządzania ludźmi w procesie zmian w świecie VUCA i budowania efektywności osobistej lidera, autentycznego przywództwa opartego na świadomych i empatycznych relacjach w zespole, adaptacji do zmieniających się warunków, odporności na działanie czynników wywołujących silną frustrację i stres, a także zarządzania obciążeniem poznawczym oraz radzenia sobie z chaosem i nadmiarem danych czy informacji. Będą wiedzieli, jak rozwiązywać złożone problemy i podejmować właściwe decyzje w świecie VUCA. Nabędą umiejętności zarządzania zespołem wielopokoleniowym, z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb, wartości i przyzwyczajeń ludzi oraz dowiedzą się, jak zarządzać wynikami w zespole i organizacji, w tym w modelu pracy zdalnej i hybrydowej.  

Studia trwają dwa semestry i obejmują 168 godzin zajęć. Są przeznaczone są dla właścicieli, członków zarządu oraz liderów wszystkich szczebli zarządzania, osób pełniących funkcję lidera w zespołach, w tym zespołach projektowych, liderów odpowiedzialnych za transformację w organizacjach, sukcesorów firm, oraz wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem swoich umiejętności i kompetencji związanych z efektywnym i skutecznym zarządzaniem w coraz bardziej zmiennych, niepewnych i złożonych warunkach rynkowych.   

Więcej informacji o studiach

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności