dr Adam Olczyk

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne > teoria i filozofia prawa

Jego obecna praca skupia się  wokół prawa podatkowego oraz proceduralnego.  W tym zakresie pisze artykuły, rozdziały monografii, realizue granty oraz prowadzi wykłady. Jego najbliższe plany badawcze będą się  koncentrować wokół problematyki prawa podatkowgo w szczególności podatków dochodowych, interpretacji indywidualnej oraz analizy orzecznictwa sądów administracyjnych. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Filozofia Leszka Kołakowskiego wobec praw człowieka"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

openaccess

Motto:
'Filozof współczesny, który nigdy nie miał poczucia, że jest szarlatanem, to umysł tak płytki, że jego dzieła nie są pewnie warte czytania” Leszek  Kołakowski

 

 

portret