dr Agnieszka Leszczyńska-Paczesna

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse > polityka pieniężna, ekonomia, ekonometria stosowana

W swojej dotychczasowej pracy naukowej zajmowałam się analizą zjawisk makroekonomicznych za pomocą narzędzi ilościowych. Doktorat poświęciła polityce pieniężnej i szczególnej roli pomiaru inflacji w jej prowadzeniu. W toku pracy skonstruowała model teoretyczny, który następnie wykorzystała do analizy empirycznej polskiej gospodarki. W dalszej naukowej drodze panuje kontynuować pracę badawczą w tym obszarze. Stara się jednocześnie zachować otwartą głowę na nowe kierunki badawcze. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Inflacja bazowa w polityce pieniężnej – analiza w świetle modelu DSGE"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

.

Motto:
Motto, które uznaję za szczególnie istotne w swojej dyscyplinie naukowej jest cytatem autorstwa statystyka George’a Boxa: "Essentially all models are wrong, but some are useful.”

portret