dr Aleksandra Wysokińska

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > nauki socjologiczne > socjologia internetu

Doktor nauk społecznych. Po obronie doktoratu postanowiła nie kontynuować kariery naukowej, a zainteresowania z zakresu jej pracy naukowej rozwijać we własnym zakresie. Swoje doświadczenie badawcze wykorzystuje w toku realizacji stypendium artystycznego, jakie otrzymała od Prezydent Miasta Łodzi.
W dalszym ciągu uważa rozwój naukowy za jedną z największych wartości w życiu człowieka, uczelnie wyższe z pewnością go ułatwiają, jednak kierunek, w jakim podąża współczesny uniwersytet coraz bardziej oddala go, w jej odczuciu, od idei otwartości, pędu ku wiedzy i „tworzenia nauki”.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Społecznościowy serwis internetowy Facebook jako narzędzie kreacji wizerunku – analiza socjologiczna"

portret