dr Aleksandra Zakrzewska

Wydział Matematyki i Informatyki

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > matematyka

Zajmuje się  pracą nad tematyką związaną z rozprawą doktorską. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół informatyki i matematyki. Udało kej się udowodnić kilka nowych twierdzeń, związanych z tytułowymi skokami liczb Milnora i deformacjami liniowymi. Kolejne prace również będą również  poświęcone teorii osobliwości i diagramom Enriquesa. 
Ma dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe jako informatyk w projektach komercyjnych, które chciałaby wykorzystać również w pracy naukowej. Interesuje się zastosowaniem informatyki w innych dziedzinach wiedzy takich jak medycyna i ekonomia.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Skoki liczb Milnora deformacji liniowych osobliwości krzywych"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Żadna nauka nie wzmacnia tak wiary w potęgę umysłu ludzkiego, jak matematyka." Hugo Steinhaus

 

portret