dr Alina Barczyk

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > historia > historia nowożytna - historia architektury

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi architektury XVII-XVIII wieku oraz dziejów rodu Mniszchów. Oprócz tego w swoich badaniach podejmuje tematy nowożytnej architektury Warszawy, programów funkcjonalno-ideowych rezydencji magnackich oraz sztuki czasów saskich. Jest laureatką konkursu Fundacji Lanckorońskich (2021), Nagrody Naukowej Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2018) oraz Medalu Alumno Laude Dignissimo (2018). Została również wyróżniona za działalność doktorancką na rzecz UŁ (2016). Oprócz tego jest także laureatką Nagrody Fundacji UŁ za najlepszą pracę magisterską na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ (2015).
Dwukrotnie zdobyła również medal UŁ "Za chlubne studia" (2013, 2015). Trzykrotnie otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe -Jej zdaniem w działalności naukowej istotne są dwie rzeczy: ciężka i usystematyzowana praca oraz siła charakteru. Najważniejsze jest jednak, aby obie te wartoście były bezwzględnie podporządkowane pokorze - wobec autorytetów, dokonań innych i każdego aspektu życia. 

Tytuł pracy doktorskiej:
Rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret