dr Amadeusz Małolepszy

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne > postępowanie karne

Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Związany jest z Katedrą Postępowania Karnego i Kryminalistyki, ponieważ to tam narodziła się idea jego studiów doktoranckich, a tym samym dalszy rozwój zainteresowań związanych z procesem karnym sensu largo. Aktualnie jest adwokatem.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Zażalenie w postępowaniu przygotowawczym w polskim procesie karnym"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

Motto:
Jego przewodnikiem naukowym, jak sam wspomina był i jest prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk. Natomiast w swojej działalności naukowej kieruje się twierdzeniem, iż "W pracy naukowej i zawodowej nie należy zapominać o tym, że warto być uczciwym i pracowitym."

 

portret