dr Andrzej Kobak

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > historia > historia historiografii

Zajmuje się głównie problematyką związaną z dziejami refleksji nad naturą historii, sposobami jej badania i rozumienia. Historia historiografii, która przekracza granice kategorii szeroko definiowanej humanistyki oraz poszukująca powinowactwa w obszarze literaturoznawstwa i kultury intelektualnej sztuki pozwoliła mu lepiej orientować się w tradycji myślenia o człowieku jako istocie historycznej.
Jest przekonany o wadze kształcenia się, poznawania, czytania, żywego obcowania z lekturą - słowem, ale i przemyśleniu treści, wykładu, rozmowy, tak by odnaleziona w ten sposób realna wartość wiedzy już trwale towarzyszyła w życiu i budowała właściwe skojarzenia, prowadziła w inne, pokrewne rejony. Jego zdaniem warto uważnie i cierpliwie poszerzać strategię umiejętnego orientowania się w świecie rzeczywistym, ale i w świecie kultury - jej znaków, kodów, języka.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Karol Potkański w życiu i nauce (1861-1907). Między tradycją a modernizacją" 

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

portret