dr Anna Kruś

Wydział Nauk Geograficznych

Dziedzina nauk społecznych > geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na geografii politycznej i historycznej oraz problematyce mniejszości religijnych województwa łódzkiego. Ponadto w swoich działaniach badawczych zajmuje się dziedzictwem materialnym wyżej wspomnianych mniejszości, w szczególności zaś dziedzictwem kościoła luterańskiego. Z badaniami mniejszości religijnych naszego regionu wiąże także swoje dalsze plany rozwoju naukowego. 

Tytuł pracy doktorskiej:
Zmiany funkcjonowania Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego po 1918 r., na obszarze współczesnego woj. Łódzkiego, w świetle uwarunkowań geograficzno-politycznych

Motto:
"Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę." Maria Skłodowska-Curie 

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.