dr Anna Zatora

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo > literaturoznawstwo polskie

Interesuje się najnowszą literaturą polską, jednak jej spojrzenie na pisanie i myślenie kształtowali Austriacy - Thomas Bernhard i Elfriede Jelinek. Sagi rodzinne okazały się dla niej punktem dojścia na drodze naukowej złożonej z różnych odgałęzień: od odczarowania baśni poprzez hejterstwo i gotycyzm aż do historii i socjologii rodziny oraz genologii kulturowej. Najwięcej przestrzeni w jej badaniach naukowych zajmowała genologia literacka, ale w tle pozostawał też krytycyzm i feminizm. Jej refleksja literaturoznawcza zawsze nosiła znamiona kulturoznawczej perspektywy. 
Należy do redakcji czasopisma naukowego "Zagadnienia Rodzajów Literackich", gdzie łączy zainteresowanie tradycją genologiczną z redagowaniem i korektą tekstów. Jest także związana z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego - zajmuje się w niej zagadnieniami związanymi z otwartą nauką i Repozytorium UŁ.

Tytuł pracy doktorskiej:
Poetyka sagi rodzinnej w literaturze polskiej XXI wieku w perspektywie genologii kulturowej

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Na świecie jest za dużo książek, żeby je wszystkie przeczytać w ciągu jednego życia, trzeba gdzieś zakreślić sobie granice" Diane Setterfield