dr Damian Bębnowski

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse

Jest historykiem i ekonomistą. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół obszarów najnowszej historii Polski i świata (XIX-XXI w.), historii gospodarczej, ekonomii instytucjonalnej, myśli politycznej i społeczno-ekonomicznej, teorii i metodologii nauk humanistycznych i społecznych. Obecnie pracuje nad dwiema monografiami traktującymi o najnowszej historii gospodarczej Niemiec. Prowadzi także zajęcia z zakresu historii ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomii i mikroekonomii. 

Tytuł pracy doktorskiej:
"Znaczenie wybranych instytucji formalnych dla gospodarki Niemiec w latach 1990-2015"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.


Motto:
"Sam impuls badań naukowych wypływa z tęsknoty za Bogiem, który mieszka w ludzkim sercu: w zasadzie naukowcy, nawet nieświadomie, dążą do osiągnięcia tej prawdy, która może nadać sens życiu" (Benedykt XVI). 

portret