dr hab. Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > nauki o kulturze i religii

Jest specjalistką w zakresie estetyki filozoficznej oraz teorii sztuki i kultury. Rozwija badania w obszarze transkulturalizmu w ramach zarządzanego przez siebie konsorcjum "Transcultural Perspectives in Art and Art Education" (TPAAE) oraz w obszarze transhumanizmu, zwłaszcza w odniesieniu do atrybucji statusu moralnego podmiotom nieludzkim z jednej strony, z drugiej zaś do sztuki cyborgicznej. Jest wiceprezeską Polskiego Towarzystwa Estetycznego oraz koordynatorką międzynarodowych konsorcjów badawczych: "Technologies of Imaging Communication, Art and Social Sciences" i TPAEE, realizujących projekty ufundowane przez Komisję Europejską w ramach MSCA-RISE H2020, które poświęcone są komunikacji wizualnej, wizualnej alfabetyzacji, sztuce i edukacji w perspektywnie międzykulturowej. Jest także autorką "Are Cyborg Persons? An Account on Futurist Ethics" (2021) tj. wydania drugiego poprawionego rozprawy habilitacyjnej z wprowadzeniem autorstwa Steve'a Fullera.
Jest zdobywczynią nagród i grantów m.in. Fundacji Kościuszkowskiej na badania nad sztuką, kulturą i estetyką Josepha Margolisa oraz wspierającego przygotowanie książki poświęconej osobom cyborgicznym, opartej na metafizyce kultury.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Cyborg Persons or Selves"

Motto:
"Upon this first, and in one sense this sole, rule of reason, that in order to learn you must desire to learn and in so desiring not be satisfied with what you already incline to think, there follows one corollary which itself deserves to be inscribed upon every wall of the city of philosophy, do not block the way of inquiry" Charles Sanders Peirce

 

portret