dr hab. Andrea Baier

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się charakterystyką aktywności enzymatycznych, będących potencjalnymi celami terapii różnych chorób takich jak zakażenia wirusowe, nowotwory oraz choroby neurodegeneracyjne. Jego badania obejmują analizy różnorodnych substancji jako inhibitorów aktywności enzymatycznych. Bada substacje również w kierunku ich potencjału anty-oksydacyjnego i anty-bakteryjnego. Planuje rozbudować prace nad badaniami z inhibitorami jako potencjalnymi lekami w terapii chorób neurodegeneracyjnych.
W przyszłości planuje poszerzenie badań o analizy nanomateriałów pod kątem ich zdolności do adsorpcji i uwalniania białek terapeutycznych.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Charakterystyka kinazy białkowej CK2 wybranych organizmów eukariotycznych i jej nowych inhibitorów o potencjale farmakologicznym"