dr hab. Andrzej Dąbrowski

Wydział Filozoficzno-Historyczny

Dziedzina nauk humanistycznych > filozofia

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół emocji. Są to zagadnienia związane m.in. z samym pojęciem emocji oraz z ich intencjonalnością. Poza tym ciekawi go także to, w jakim stopniu moralność i prawo zależą od emocji. Obecnie zajmuje się kwestią wpływu emocji na poznawanie i wiedzę. Uważa, że w pracy naukowo-badawczej potrzebny jest nie tylko sprawny intelekt i wyobraźnia, nie tylko pracowitość, dyscyplina i cierpliwość; niezbędne jest też autentyczne zamiłowanie, pasja.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Źródła, natura i funkcje emocji. Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań"

 

portret