dr hab. Anna Błasiak

Wydział Nauk o Wychowaniu

Dziedzina nauk społecznych > pedagogika

Do obszaru jej zaintersowań należy głównie pedagogika rodzinna. W swoich badaniach opiera się na założeniu, że poprawnie funkcjonująca rodzina jest ważną częścią życia indywidualnego i społecznego. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-badawczym w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Nauk o Wychowaniu Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum w Krakowie oraz redaktorem naczelnym czasopisma naukowego Horyzonty Wychowania. Jest również członkiem oddziału krakowskiego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz członkiem Zespołu Pedagogiki Młodzieży przy KNP PAN.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Między (nie)obecnością a zaangażowaniem. Rodzicielstwo rekonstruowane w ponowoczesności"

 

portret