dr hab. Anna Jażdżewska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się ciekawą grupą skorupiaków - obunogami.  Jej praca magisterska dotyczyła śledzenia dróg inwazji jednego gatunku słodkowodnego obunoga. W pracy doktorskiej zajęła się ekologią Antarktycznych Amphipoda, natomiast praca habilitacyjna służyła badaniom różnorodności obunogów z głębin północno-zachodniego Pacyfiku. Wykazała wysoką różnorodność analizowanych gatunków. 
W przyszłości planuje zgłębiać zagadnienie zasięgów głębokowodnych gatunków. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Różnorodność i rozmieszczenie głębokowodnych skorupiaków obunogich (Amphipoda) w północno-zachodnim Pacyfiku

Motto:
Dobrze jest zajmować się tym co nas interesuje, ponieważ wtedy nawet ciężka i nie raz wyczerpująca praca da satysfakcję, gdy uda się znaleźć odpowiedź na nurtujące nas pytania.

 

portret