dr hab. Dorota Wiśniewska

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jej zainteresowania badawcze obejmują historię polskiego prawa sądowego, a w szczególności dziewiętnastowiecznego prawa cywilnego oraz jego rozwój w XX wieku. Jej monografia jest próbą odpowiedzi na postulat wybitnych historyków prawa: Władysława Sobocińskiego, Józefa Mazurkiewicza i Władysława Ćwika oraz zachętą do dalszej pracy nad poznaniem stosunków własnościowych oraz gospodarczych panujących w miastach i osadach fabrycznych Królestwa Polskiego. W przyszłości pragnie kontynuować badania nad rozwojem prawa spadkowego i rodzinnego obowiązującego na ziemiach polskich. Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866.

Tytuł pracy habilitacyjnej:

„Rozumienie historii prawa rośnie w kurzu i wielogodzinnym pochylaniu się nad dokumentami skrytymi w archiwach”.

 

portret