dr hab. Janusz Żołyński

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jest profesorem Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach i autorem około 100 publikacji naukowych, w tym 16 książek. Zawodowo radca prawny, który od ponad 30 lat łączy praktykę zawodową z badaniem procesów zachodzących w obszarze prawa. Początkowo jego badania ukierunkowane były na obszar historyczno-prawny, następnie na problematykę sporów prac zbiorowych.Aktualnie przedmiotem jego badań jest obszar ekonomicznego i prakseologicznego wymiaru prawa pracy. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy”, a także monografia "Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych pracy” wraz z cyklem powiązanych tematycznie publikacji dotyczących zagadnień aksjologicznych, filozoficznych i społecznych w procesie rozwiązywania sporu zbiorowego

Motto:
„Prawo ma czynić nasze życie łatwiejszym i lepszym, dlatego winno być sztuką rozumienia człowieka”

 

portret