dr hab. Justyna Dobroszek

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > rachunkowość zarządcza; controlling; pomiar dokonań

Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień pomiaru dokonań realizowanego za pomocą narzędzi i metod rachunkowości zarządczej/controllingu w przedsiębiorstwach, w szczególności specjalizujących się w działalności logistycznej. Poza narzędziowym ujęciem problematyki pomiaru dokonań w pracach naukowych porusza kwestię specjalistów z zakresu rachunkowości zarządczej/controllingu pod kątem kompetencji i zadań wyznaczanych przez trendy biznesowe. Ponadto, w dotychczasowych badaniach naukowych zajmowała się analizą systemu rachunkowości zarządczej od strony jego odbiorców, tj. menedżerów, przeprowadziła dyskurs na temat rachunkowości zarządczej a controllingu, a także  dokonałam weryfikacji i oceny rachunkowości zarządczej z perspektywy procesu kształcenia w szkolnictwie wyższym. 
Dalsze prace badawcze wiąże z kontynuacją studiów na temat pomiaru dokonań w zarządzaniu łańcuchem dostaw w odniesieniu do zagadnień zrównoważonego rozwoju oraz automatyzacji i robotyzacji. Dodatkowo, chce realizować działalność naukowo-dydaktyczną kładąc większy nacisk na współpracę międzynarodową, w tym na wyjazdy naukowe do zagranicznych ośrodków badawczych i realizację projektów badawczych w ramach międzynarodowych grantów.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Współczesny wymiar systemu rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach usługowych: uwarunkowania – narzędzia pomiaru – raportowanie"

Motto:
„By poznać to, czego nie znasz, musisz iść drogą niewiedzy. Aby posiąść to, czego nie posiadasz, musisz iść drogą wyrzeczeń. Aby być tym, kim jeszcze się nie stałeś, musisz iść drogą, na której cię nie ma”.  Thomas Stearns Eliot 

 

portret