dr hab. Kamil Niedziałomski

Wydział Matematyki i Informatyki

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > matematyka

Zajmuje się geometrią różniczkową. Skupia się na minimalności i  harmoniczności. Te zagadnienia stanowiły podstawę jego rozprawy habilitacyjnej. Kontynuuje rozpoczęte badania koncentrując się na skręceniu wewnętrznym G-struktur. Bada jego własności pod kątem istnienia tzw. struktury spinorowej.
W przyszłości planuje rozszerzenie pracy naukowej na innego rodzaju struktury geometryczne, które nie pochodzą od metryki riemannowskiej, np. struktury konforemne czy rzutowe.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Struktury geometryczne poprzez skręcenie wewnętrzne i transformatę Newtona"

 

portret