dr hab. Leszek Szymański

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > językoznawstwo > językoznawstwo angielskie

Zajmuje się językoznawstwem systemowym, funkcjonowaniem języka w społecznościach oraz komunikacją językową w Internecie. Jego badania dotyczą interfejsu modalności ze składnią i pragmatyką w amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Podejmuje w nich przede wszystkim tematykę kategorialnej konwergencji modalności z aspektem i negacją oraz wykorzystuje w nich metodologię językoznawstwa korpusowego. Podejmuje się także analiz konstrukcji gramatycznych związanych z wyrażaniem modalności w języku angielskim, które są pomijane w podręcznikach, bądź uważane za nienormatywne.
W swojej książce pt.: "Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English - a corpus-based study" zaproponował modyfikację teorii interakcji modalności z aspektem Wernera Abrahama dla języka angielskiego. Dodatkowo, wskazał sposoby interpretacji znaczeń aspektowych w języku angielskim, które nie są w nim oznaczane gramatycznie.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English - a corpus-based study"

 

portret