dr hab. Łukasz Korporowicz

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Do jego zainteresowań należą odwołania składane  przez angielskich sędziów do obcych prawu angielskiemu tradycji prawnych, a także  historia nauczania prawa w świecie anglo-amerykańskim. Natomiast prowadzone  badania dotyczą  zagadnień z pogranicza recepcji prawa rzymskiego w Anglii, historii prawa angielskiego oraz tradycji kanonistycznej wpływającej na rozwój prawa angielskiego. Aktualnie prowadzi badania w dwóch obszarach: opracowuje rękopiśmienniczy materiał wykładowy pozostawiony przez Thomasa Bevera oraz bada prawniczy życiorys myśliciela, prawnika i polityka Sir Jamesa Mackintosha.
W przyszłości pragnie zająć się pozostają projektami dotyczącymi transferu myśli prawnej oraz kontaktów prawników angielskich z prawnikami zamieszkującymi kolonie amerykańskie w XVII i XVIII wieku.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Prawo rzymskie w Anglii w XVIII wieku. Nauczanie, studia, nauka"

Motto:
"(...) zadaniem Uniwerystetu jest zdobywanie prawd i prawdopodobieństw naukowych oraz krzewienie umiejętności ich dochodzenia. Rdzeniem i jądrem pracy uniwersyteckiej jest tedy twórczść naukowa, zarówno pod względem merytorycznym jak pod względem metodycznym. (...) Z tych wysiłków wyrasta gmach wiedzy naukowej, wiedzy obiektywnej, która domaga się uznania wyłącznie na tej podstawie, że jest według praw logiki uzasadniona, i która narzuca się umysłowi ludzkiemu jedynie, ale i nieprzeparcie siłą argumentów. W tem właśnie uwydatnia się charakter obiektywny badania naukowego, że nie przyjmuje ono rozkazów od żadnych czynników zewnętrznych i że nie chce służyć żadnym względom" - fragment z wykładu prof. Kazimierza Twardowskiego pt. "O dostojeństwie Uniwersytetu". (Poznań, 1993).

 

portret