dr hab. Małgorzata Budzowska

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > nauki o kulturze i religii oraz nauki o sztuce

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z polskim teatrem współczesnym. Jej badania podjęte w rozprawie habilitacyjnej, realizowane w ramach projektu NCN Sonata, dotyczą sposobów współczesnej adaptacji scenicznej starożytnego kanonu tragedii greckich i rzymskich. W tym kontekście realizowany jest projekt finansowany z Wydziałowego Funduszu Rozwoju, który dotyczy wykorzystywania dramatów antycznych w spektaklach najnowszego teatru polskiego z nurtu politycznego. Interesuje ją także zmiana paradygmatu tragizmu w teatrze współczesnym i to zagadnienie bada w szerokim kontekście globalnych i lokalnych zmian kulturowych.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Sceniczne metamorfozy mitu. Teatr polski XXI wieku w perspektywie kulturowej.

Motto:
"Aby dotrzeć do tego, czego nie wiesz, / Musisz iść drogą, która jest drogą niewiedzy (...) / Jedyna mądrość - którą możemy osiągnąć, / Jest mądrością pokory (...)" - T. S. Eliot

 

portret