dr hab. Marcin Górski

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne

Jego badania koncentrują się głównie w obszarze prawa ochrony praw człowieka ze szczególnych uwzględnieniem wolności wypowiedzi, zwłaszcza  w kontekście nowych technologii. ponadto, dotyczą prawa Unii Europejskiej -  konstytucjonalizacji jej porządku prawnego, ochroną praworządności, systemu ochrony prawnej. Porusza w nich także prawa migracji i azylu. Jego najbliższe plany naukowe obejmują badania nad wolnością słowa w przestrzeni cyfrowej. Jego badania koncentrują się głównie w obszarze prawa ochrony praw człowieka ze szczególnych uwzględnieniem wolności wypowiedzi, zwłaszcza  w kontekście nowych technologii. ponadto, dotyczą prawa Unii Europejskiej -  konstytucjonalizacji jej porządku prawnego, ochroną praworządności, systemu ochrony prawnej. Porusza w nich także prawa migracji i azylu. 
Jego najbliższe plany naukowe obejmują badania nad wolnością słowa w przestrzeni cyfrowej.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"
Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe"

Motto:
Sensem mojego funkcjonowania w akademii jest służenie wartościom stanowiącym fundament prawa będącego sztuką tego, co dobre i słuszne. Natomiast jego mentorem, inspiracją i wzorem do naśladowania jest Profesor Anna Wyrozumska, której wiele zawdzięczam i pragnę serdecznie podziękować.

 

portret