dr hab. Natalia Lemann

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > literaturoznawstwo

 

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z literaturą fantastyczną, związkami literatury i historii oraz wszelkimi odmianami powieści historycznej. Oprócz tego interesuje się także studiami postkolonialnymi, antropologią kultury i literatury oraz literaturą popularną. 
W przyszłości planuje wydać publikacje poświęcone kilku zagadnieniom m.in. reprezentacji i obecności kobiet w szeroko pojętej powieści historycznej oraz powieści piastowskiej. Chce także opracować tekst traktujący o imagologii w powieści historycznej oraz tekst dotyczący fantasy historycznej.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Historie alternatywne i steampunk w literaturze. Archipelagi badawczo-interpretacyjne"

Motto:
"Jaki sens miałoby pisanie, gdyby nie kryła się za nim wola prawdy?" - Hermann Hesse

 

portret