dr hab. Paweł Głodek

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości > finansowanie innowacji; komercjalizacja wiedzy; przedsiębiorczość; doradztwo biznesowe i absorpcja wiedzy; zarządzanie innowacjami

Specjalizuje się w problematyce procesów tworzenia przedsięwzięć innowacyjnych, komercjalizacji wiedzy oraz przedsiębiorczości. Kierownik i realizator projektów badawczych (m.in. NCN) i edukacyjnych (m.in. ERASMUS+) z zakresu przedsiębiorczości, przedsiębiorczości akademickiej, ekonomiki finansowania małych przedsiębiorstw, doradztwa biznesowego oraz innowacji i komercjalizacji technologii. Autor i współautor ponad 50 polskich i międzynarodowych publikacji naukowych. Współautor ekspertyz realizowanych dla m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Po godzinach pracy, jako członek reprezentacji UŁ, pięciokrotny medalista Mistrzostw Polski Pracowników Szkół Wyższych w Piłce Siatkowej. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju."

Motto:
Poszukuj wartości – w życiu, w nauce i w biznesie 

 

portret