dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski

Wydział Zarządzania

Dziedzina nauk społecznych > nauki o zarządzaniu i jakości

Obecnie jego zainteresowania koncentrują się na, coraz istotniejszych we współczesnym świecie, zagadnieniach zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to m.in. przeciwdziałanie kryzysowi wodnemu poprzez identyfikację możliwych sposobów ponownego wykorzystania wody w przedsiębiorstwach (w ramach projektu NCBiR SMART-WaterDomain), zamykanie łańcuchów dostaw żywności (w ramach projektu H2020 Proceeds) czy też rozwijanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju u logistyków i menedżerów łańcuchów dostaw (w ramach projektu Erasmus+ Nextlog). Kwestie zrównoważonego rozwoju implementuje również na gruncie zarządzania procesowego, czego konsekwencją są prace badawcze z zakresu zielonego zarządzania procesowego.
Kontynuuje również zainteresowanie zarządzaniem innowacjami i zajmuje się koncepcją odpowiedzialnych badań i rozwoju (RRI – Responsible Research and Innovation) w kontekście funkcjonowania w ramach potrójnej, poczwórnej i pięciokrotnej helisy (Triple/Quadruple/Quintuple Helix).

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Dojrzałość procesowa a wyniki organizacji" 

Motto:
Oprócz, często wąskich, specjalizacji nakreślonych przez specyfikę dyscypliny naukowej, czy Katedry w której się pracuje, warto eksplorować różne pola rozwoju naukowego, dydaktycznego i projektowego. Można wtedy szukać synergii, nowych zagadnień badawczych, a przede wszystkim współpracować w ramach zespołów ludzi o innym punkcie widzenia niż swój własny. To rozwija.