dr hab. Witold Sadziński

Wydział Filologiczny

Dziedzina nauk humanistycznych > językoznawstwo > językoznawstwo germanistyczne

Interesuje się leksykologią, leksykografią i frazeologią. W skład jego dociekań badawczych wchodzą także inne dziedziny językoznawcze: pragmalingwistyka, gramatyka opisowa i badania diachroniczne. Zajmuje się on również zagadnieniami związanymi z translatoryką oraz lapsologią. Dużo satysfakcji przynosi mu również tematyka lingwistyki kontrastywnej, która chętnie wybierana jest przez jego studentów i studentki.

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Masa krytyczna i punkt zwrotny w procesie zapożyczania się języka niemieckiego. Język francuski jako główne źródło zapożyczeń wyparty przez język angielski"

Motto:
"Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować" Johann Wolfgang Goethe

 

portret