dr hab. Wojciech Grabowski

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dziedzina nauk społecznych > ekonomia i finanse > Ekonometria stosowana

Zajmuje się naukowo zastosowaniem metod ekonometrycznych wykorzystywanych do analizy danych indywidualnych oraz kontekstowych oraz określaniu wpływu czynników indywidualnych i kontekstowych na kategorie ekonomiczne i społeczne. Prowadzi badania empiryczne dotyczące zachowań i innowacyjności przedsiębiorstw, zachowań gospodarstw domowych, sytuacji na rynkach pracy oraz preferencji politycznych.Planuje dalsze badania, których celem jest porównywanie roli czynników indywidualnych i kontekstowych w poszczególnych latach i określenie, jak zmieniała się rola poszczególnych grup czynników w czasie. Dalsze plany badawcze mają na celu zarówno rozwijanie metod analizy danych indywidualnych i kontekstowych jak również analizę zmian znaczenia poszczególnych czynników w społeczeństwach europejskich. 

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania ekonomiczne i socjologiczne – cykl publikacji

Motto:
Ważnym celem edukacji jest pozostawienie zdobywającego wiedzę w warunkach ciągłego zadawania pytań.