dr Justyna Nykiel-Szymańska

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych > nauki biologiczne

Zajmuje się badanierm zdolności wybranych szczepów Trichoderma do eliminacji alachloru i metolachloru z uwzględnieniem oddziaływania tych związków na system antyoksydacyjny oraz profilu lipidowego modelu badawczego. Poddała ocenie zdolność Trichoderma spp. do promowania wzrostu roślin. 
Jej dalsze badania będą dotyczyły wykorzystania metod metabolomicznych oraz proteomicznych w analizie zmian adaptacyjnych indukowanych, obecnością ksenobiotyków u mikroskopowych grzybów strzępkowych z rodzaju Trichoderma.
 

Tytuł pracy doktorskiej:
Eliminacja herbicydów chloroacetanilidowych ptzęzwybrane gzyby strzępkowe z rodzaju Trichoderma.

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.

 

Motto:
„Cierpliwość i wytrwałość mają magiczne działanie – dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.” John Quincy Adams

portret