dr Justyna Sadowska

Wydział Prawa i Administracji

Dziedzina nauk społecznych > nauki prawne > postępowanie cywilne

Aktualnie notariusz. Do jej zainteresowań z uwagi na wykonywany zawód należą zagadnienia związane z szeroko rozumianym prawem o notariacie oraz pozasądowe postępowania cywilne w sprawach medycznych, jak i postępowania toczące się przed sądem, w szczególności przed sądem opiekuńczym, którymi zajmuje się pracy naukowej. 
W przyszłości planuje rozwijać badania nad kolejnymi postępowaniami cywilnymi w sprawach medycznych.

Tytuł pracy doktorskiej:
"Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacji"

Odwiedź repozytorium UŁ i przeczytaj tę pracę.Motto:
"Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga, łam czego rozum nie złamie” Adam Mickiewicz.

 

J. Sadowska - promocja doktorska